קידום מלכות אלוהים בישראל ובקרב העמים על ידי נטיעת קהילות, הקמת מרכזי הכשרה, השקת יוזמות עסקיות, טיפוח אחדות בגוף המשיח, ויצירת ארגוני שירות מקומיים שיפגינו את אהבת המשיח בהעצמת רוח הקודש.

קבלו עדכונים מ"מלך המלכים"

קבלו את העלון שלנו במייל עם עדכונים על פעולתו של אלוהים בישראל.